O nas

Image
Ośrodek Doskonalenia Kadr "Profesja" istnieje na rynku od sierpnia 1991 r. na mocy zezwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Działalność Ośrodka może być prowadzona na terenie całego kraju, jednak koncentrujemy naszą działalność w szczególności na makroregionie północno - wschodnim. Organizujemy kursy na terenie Ośrodka jak również na terenie zakładów pracy. Osobom zamiejscowym rezerwujemy wyżywienie i zakwaterowanie
Posiadamy dwie AKREDYTACJE Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr NP-4431/10/2/04 i Nr SPiKU-454/21/2010 na wszystkie prowadzone przez nas kursy. W związku z powyższym spełniamy warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, dotyczące bazy lokalowej, posiadanych środków dydaktycznych, zatrudniania wykwalifikowanej kadry, opracowywania i udostępniania materiałów metodyczno - dydaktycznych.
Współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Stowarzyszeniem Energetyków Polskich. Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień z zakresie "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" oraz Certyfikat Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Ponadto jesteśmy w posiadaniu listów gratulacyjnych oraz listów z rekomendacją wystawionych przez Elektrociepłownię Białystok, Zakład "Nibe - Biawar" w Białymstoku oraz Fabrykę Dywanów "Agnella" S.A w Białymstoku.
Zatrudniamy wysokiej klasy wykładowców, wieloletnich praktyków, którzy systematycznie podnoszą kwalifikacje. Na kursach w zakresie bhp są to inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy. Każda zmiana przepisów pozwala nam na zatrudnienie fachowca, który z racji swego zatrudnienia jest szkolony na bieżąco poprzez Ośrodki resortowe. Podobnie jest w kursach na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego gdzie wykładowcami są inspektorzy Urzędu. Na kursy w zakresie podnoszenia kwalifikacji dotyczących urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści uznani przez Urząd Regulacji Energetyki, najczęściej członkowie Komisji Egzaminacyjnych, których kwalifikacje podlegają corocznej weryfikacji. Na medycznych kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych, wykładowcami są lekarze i pielęgniarki - specjaliści z różnych dziedzin. Ponadto kadra wykładowa jest oceniana przez słuchaczy na podstawie ankiet ewaluacyjnych oraz poprzez prowadzone hospitacje.
Ośrodek współpracuje od 1995r. z wydawnictwami Tarbonus i Sannort. W związku z powyższym wszystkie kursu bhp, kursy obsługi wózków, pedagogiczne i inne posiadają materiały z tych wydawnictw. Z satysfakcją podkreślamy, że materiały są wysoko oceniane przez Państwową Inspekcję Pracy, są zawsze na bieżąco aktualizowane, pomimo częstej zmiany przepisów. Materiały są wliczone w koszt kursu i każdy uczestnik je otrzymuje. W przypadku braku opracowań słuchacze otrzymują najnowsze materiały ksero.
Od 1995 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy bierzemy udział w przetargach na szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia odbywały się w ramach projektów: "Perspektywy dla młodzieży", "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia", "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka" oraz "Podejmij kluczową decyzję".
Ważną sprawą, zwłaszcza w naszym regionie (woj. podlaskim) jest ciągłe monitorowanie rynku pracy i wychodzenie naprzeciw jego zapotrzebowaniom. Dlatego też staramy się na bieżąco aktualizować ofertę kursów w zależności od potrzeb rynku i poszerzać ich tematykę. 

Zapraszamy do współpracy

Nasi klienci