Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych gr.2 20-05-2024 1.060,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych gr.2 20-05-2024 1.060,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 20-05-2024 1.060,00zł
BHP dla pracowników służby bhp 22-05-2024 900,00zł
Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych 27-05-2024 1.070,00zł
BHP na stanowiskach robotniczych 29-05-2024 150,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin-podstawowy 03-06-2024 900,00zł
Eksploatacja urządzeń gazowych gr.3 06-06-2024 1.060,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń gazowych gr.3 06-06-2024 1.060,00zł
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych gr.1 10-06-2024 1.060,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych gr.1 10-06-2024 1.060,00zł
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 12-06-2024 260,00zł
BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej 12-06-2024 260,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych 12-06-2024 200,00zł