E-LEARNING

Zaświadczenie wraz z fakturą przesyłamy do Państwa pocztą (istnieje również możliwość przesłania skanu zaświadczenia drogą mailową).

Zaświadczenia te mają taką samą moc prawną jak dokumenty poświadczające udział w szkoleniu stacjonarnym.
Szkolenia online kierowane są do firm na obszarze całej Polski.

Jak zamówić szkolenie w formule e-learning?

1. wypełnij i wyślij formularz lub e-mail z zamówieniem
  • wybierz odpowiednie e-szkolenie
  • podaj dane uczestnika potrzebne do wystawienia zaświadczenia (imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia)
  • wskaż aktualny adres e-mail uczestnika
  • podaj dane do faktury - na podstawie otrzymanych danych wystawimy i prześlemy do Państwa fakturę pro forma.
warunki zakupu szkolenia:
  • podane ceny są cenami za jednego użytkownika,
  • cena obejmuje udostępnienie e-szkolenia online na okres 3 dni,
  • cena zawiera koszt zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz koszt jednorazowej wysyłki dokumentu Pocztą Polską
  • złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU