Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Kierowca wózków jezdniowych z napedem silnikowym

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 19-06-2024
Data zakończena 21-06-2024
Cena / os. 1.060,00zł