Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 24-04-2024
Data zakończena 26-04-2024
Cena / os. 1.070,00zł