Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa suwnic, wciągarek i wciągników

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 06-03-2023
Data zakończena 08-03-2023
Cena / os. 980,00zł