Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa podestów ruchomych

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 14-06-2023
Data zakończena 16-06-2023
Cena / os. 980,00zł