Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa suwnic, wciągników i wciagarek

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 19-06-2023
Data zakończena 20-06-2023
Cena / os. 980,00zł