Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Zgłoszenie grupowe

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na :

Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

 

Ilość osób
Dane do rachunku