Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 27-03-2023 990,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych 27-03-2023 990,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek 12-04-2023 0,00zł
Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 12-04-2023 240,00zł
Kurs BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych 12-04-2023 240,00zł
Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych 12-04-2023 200,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych 17-04-2023 990,00zł
Dozór urządzeń elektrycznych 17-04-2023 990,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 17-04-2023 990,00zł
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia 18-04-2023 900,00zł
Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia 18-04-2023 700,00zł
Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie BHP 19-04-2023 300,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 24-04-2023 980,00zł
BHP dla pracowników służby BHP 24-04-2023 850,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych- uzupełniający 24-04-2023 650,00zł
Wymogi bhp w realiach pracy zdalnej oraz ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup pracy zdalnej 26-04-2023 300,00zł
Zasady udzielania pierwszej pomocy 08-05-2023 300,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek 08-05-2023 2.200,00zł