Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - kurs okresowy (8 godzin) 03-09-2019 100,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - kurs okresowy (8 godzin) 03-09-2019 100,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w języku rosyjskim) - 8 godzin 09-09-2019 200,00zł
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (80 godzin) 09-09-2019 800,00zł
Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia (40 godzin) 09-09-2019 500,00zł
Pracownik do spraw kadr i płac (60 godzin) 09-09-2019 800,00zł
Organizacja ochrony p.poż. w zakładzie pracy (8 godzin) 13-09-2019 150,00zł
Szczepienia ochronne dla lekarzy (16 godzin) 14-09-2019 600,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 16-09-2019 830,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 16-09-2019 830,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godziny) 16-09-2019 590,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 16-09-2019 830,00zł
Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych 16-09-2019 530,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych (30 godzin) 16-09-2019 730,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (30 godzin) 16-09-2019 730,00zł
Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych (30 godzin) 16-09-2019 955,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (30 godzin) 16-09-2019 730,00zł
Obsługa autoklawów medycznych (16 godzin) 16-09-2019 550,00zł
Społeczny inspektor pracy (30 godzin) 18-09-2019 500,00zł
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godziny) 18-09-2019 800,00zł
BHP dla pracowników słuzby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (32 godziny) 18-09-2019 600,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 23-09-2019 1.030,00zł
Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest (7 godzin) 23-09-2019 250,00zł
Audyt behawioralny dla kierownictwa i służby bhp (10 godzin) 23-09-2019 250,00zł
Bezpieczne postępowanie z substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi (8 godzin) 23-09-2019 250,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie podstawowe (24 godziny) 23-09-2019 500,00zł
Eksploatacja urządzeń gazowych (30 godzin) 23-09-2019 730,00zł
Dozór nad eksploatacja urządzeń gazowych (30 godzin) 23-09-2019 730,00zł
Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych (30 godzin) 23-09-2019 955,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 23-09-2019 830,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 23-09-2019 830,00zł
Jak prowadzić angażujące i efektywne szkolenia BHP (8 godzin) 24-09-2019 250,00zł
Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (8 godzin) 25-09-2019 150,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 26-09-2019 230,00zł
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 28-09-2019 150,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 28-09-2019 150,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające (7 godzin) 30-09-2019 150,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin) 07-10-2019 1.030,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin) 14-10-2019 930,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 21-10-2019 1.280,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin) 21-10-2019 1.030,00zł
Konserwacja żurawi (30 godzin) 21-10-2019 1.030,00zł