Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Eksploatacja urządzeń gazowych (30 godz) 25-01-2021 820,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń gazowych (30 godz) 25-01-2021 820,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godz.) 25-01-2021 760,00zł
Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp - 10 godz. 28-01-2021 220,00zł
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (30 godz.) 01-02-2021 820,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 01-02-2021 820,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych, samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (24 godz.) 01-02-2021 860,00zł
Obsługa podestów ruchomych (24 godz.) 03-02-2021 860,00zł
Konserwacja żurawi i podestów ruchomych (35 godz.) 08-02-2021 1.200,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie podstawowe (24 godz) 08-02-2021 600,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz. 09-02-2021 120,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 09-02-2021 120,00zł
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godz.) 10-02-2021 900,00zł
BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby - 32 godz. 10-02-2021 600,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające (7 godzin) 11-02-2021 200,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (24 godziny) 15-02-2021 860,00zł
Hakowy - sygnalista 18-02-2021 250,00zł
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 18-02-2021 180,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych- samokształcenie kierowane - kurs okresowy 8 godz. 18-02-2021 180,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (35 godz.) 22-02-2021 1.200,00zł
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 22-02-2021 180,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (30 godz.) 22-02-2021 820,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych (30 godzin) 22-02-2021 820,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (30 godz.) 22-02-2021 820,00zł
Szczepienia ochronne dla lekarzy (16 godzin) 06-03-2021 700,00zł