Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych- samokształcenie kierowane - kurs okresowy 8 godz. 27-05-2020 150,00zł
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 27-05-2020 150,00zł
Zasady udzielania pierwszej pomocy 29-05-2020 180,00zł
BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby - 32 godz. 03-06-2020 600,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (30 godzin) 15-06-2020 780,00zł
Obsługa autoklawów medycznych (16 godzin) 15-06-2020 560,00zł
Pracownik do spraw kadr i płac 15-06-2020 800,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych (30 godzin) 15-06-2020 780,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (40 godzin) 15-06-2020 1.500,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz. 16-06-2020 100,00zł
BHP na stanowiskach robotniczych - 8 godz. 16-06-2020 100,00zł
Szczepienia ochronne dla lekarzy (16 godzin) 20-06-2020 600,00zł
Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych (30 godzin) 22-06-2020 780,00zł