Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godziny) 19-02-2018 560,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 19-02-2018 800,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 19-02-2018 800,00zł
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp (64 godziny) 21-02-2018 800,00zł
BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (32 godziny) 21-02-2018 500,00zł
Organizacja ochrony p.poż. w zakładzie pracy (8 godzin) 23-02-2018 150,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 23-02-2018 200,00zł
Szczepienia ochronne dla lekarzy (16 godzin) 24-02-2018 500,00zł
Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (8 godzin) 26-02-2018 150,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające (8 godzin) 27-02-2018 150,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych - cieplnych (30 godzin) 05-03-2018 710,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych (30 godzin) 05-03-2018 710,00zł
Obsługa autoklawów medycznych (16 godzin) 05-03-2018 530,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (30 godzin) 05-03-2018 710,00zł
Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych (8 godzin) 05-03-2018 510,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 05-03-2018 800,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin) 05-03-2018 1.000,00zł
Konserwacja żurawi (30 godzin) 05-03-2018 1.000,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie podstawowe (24 godziny) 05-03-2018 450,00zł
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (80 godzin) 05-03-2018 800,00zł
Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia (40 godzin) 05-03-2018 500,00zł
Pracownik ds. kadr i płac (60 godzin) 05-03-2018 800,00zł
Społeczny inspektor pracy (30 godzin) 07-03-2018 500,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 12-03-2018 710,00zł
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 12-03-2018 710,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 12-03-2018 800,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 12-03-2018 800,00zł
Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest (7 godzin) 12-03-2018 250,00zł
Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 12-03-2018 920,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - kurs okresowy (8 godzin) 13-03-2018 100,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - kurs okresowy (8 godzin) 13-03-2018 100,00zł
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 14-03-2018 150,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 14-03-2018 150,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 19-03-2018 1.250,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 09-04-2018 1.000,00zł
Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp (10 godzin) 13-04-2018 150,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń gazowych (30 godzin) 16-04-2018 710,00zł
Eksploatacja urządzeń gazowych (30 godzin) 16-04-2018 710,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin) 16-04-2018 900,00zł
Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych (30 godzin) 16-04-2018 920,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 07-05-2018 1.000,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin) 07-05-2018 1.000,00zł
Bezpieczne postępowanie z substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi (8 godzin) 15-06-2018 250,00zł