Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Obsługa żurawi wieżowych (40 godzin) 13-07-2020 1.500,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (30 godz.) 24-08-2020 780,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych (30 godz.) 24-08-2020 780,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (30 godz.) 24-08-2020 780,00zł
Obsługa autoklawów medycznych (16 godz) 24-08-2020 560,00zł
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (30 godz.) 31-08-2020 780,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 31-08-2020 780,00zł
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - samokształcenie kierowane - kurs okresowy (8 godz.) 02-09-2020 180,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych- samokształcenie kierowane - kurs okresowy 8 godz. 02-09-2020 180,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych- samokształcenie kierowane - kurs okresowy (8 godz.) 02-09-2020 180,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 07-09-2020 840,00zł
Eksploatacja urządzeń gazowych (30 godz) 07-09-2020 780,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń gazowych (30 godz) 07-09-2020 780,00zł
Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych (8 godz.) 07-09-2020 560,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz. 08-09-2020 110,00zł
BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 8 godz. 08-09-2020 110,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (24 godziny) 14-09-2020 840,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (35 godz.) 14-09-2020 1.050,00zł
Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp - 10 godz. 24-09-2020 180,00zł
Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy - 8 godz. 25-09-2020 180,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych, samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (24 godz.) 28-09-2020 840,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych (35 godz.) 28-09-2020 1.050,00zł
Zasady udzielania pierwszej pomocy - 8 godz. 30-09-2020 180,00zł
Społeczny Inspektor Pracy - 30 godz. 05-10-2020 600,00zł
Obsługa podestów ruchomych (24 godz.) 05-10-2020 840,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godz.) 12-10-2020 650,00zł
Konserwacja żurawi i podestów ruchomych (35 godz.) 12-10-2020 1.050,00zł
Hakowy-sygnalista (8 godz.) 12-10-2020 300,00zł
BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby - 32 godz. 21-10-2020 600,00zł
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godz.) 21-10-2020 900,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą (40 godz.) 16-11-2020 1.500,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (35 godz.) 23-11-2020 1.050,00zł