Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (8 godzin) 20-10-2017 150,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych - cieplnych (30 godzin) 23-10-2017 700,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych (30 godzin) 23-10-2017 700,00zł
Obsługa autoklawów medycznych (16 godzin) 23-10-2017 520,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (40 godzin) 23-10-2017 700,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych - kurs okresowy (8 godzin) 25-10-2017 150,00zł
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - kurs okresowy (8 godzin) 25-10-2017 150,00zł
Warsztat antystresowy (20 godzin) 03-11-2017 320,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie podstawowe (24 godziny) 06-11-2017 450,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające (8 godzin) 06-11-2017 150,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 13-11-2017 800,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 13-11-2017 800,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - kurs okresowy (8 godzin) 14-11-2017 100,00zł
Społeczny inspektor pracy (30 godzin) 15-11-2017 500,00zł
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - kurs okresowy (8 godzin) 16-11-2017 150,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych - kurs okresowy (8 godzin) 16-11-2017 150,00zł
Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp (10 godzin) 17-11-2017 150,00zł
Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest (7 godzin) 17-11-2017 250,00zł
Trening asertywności (30 godzin) 17-11-2017 480,00zł
Szczepienia ochronne dla lekarzy (16 godzin) 18-11-2017 500,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 20-11-2017 700,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń gazowych (30 godzin) 20-11-2017 700,00zł
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 20-11-2017 700,00zł
Eksploatacja urządzeń gazowych (30 godzin) 20-11-2017 700,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 20-11-2017 1.250,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (40 godzin) 20-11-2017 1.000,00zł
Konserwacja żurawi (35 godzin) 20-11-2017 1.000,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (25 godzin) 20-11-2017 560,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 20-11-2017 800,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 20-11-2017 800,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin) 20-11-2017 900,00zł
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (80 godzin) 20-11-2017 800,00zł
Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia (40 godzin) 20-11-2017 500,00zł
Pracownik ds. kadr i płac (60 godzin) 20-11-2017 800,00zł
Dozór i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 20-11-2017 900,00zł
Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych (30 godzin) 20-11-2017 900,00zł
Organizacja ochrony p.poż. w zakładzie pracy (8 godzin) 24-11-2017 150,00zł
Bezpieczne postępowanie z substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi (8 godzin) 24-11-2017 250,00zł
Warsztat - Poczucie własnej wartości (20 godzin) 02-12-2017 320,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 04-12-2017 1.000,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (40 godzin) 04-12-2017 1.000,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (40 godzin) 04-12-2017 1.000,00zł
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp (64 godziny) 06-12-2017 800,00zł
BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (32 godziny) 06-12-2017 500,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 08-12-2017 200,00zł
Trening interpersonalny (30 godzin) 08-12-2017 580,00zł