Nasza oferta

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Pracownik do spraw kadr i płac (60 godz.) 02-11-2020 800,00zł
BHP na stanowiskach robotniczych 03-11-2020 120,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz. 03-11-2020 120,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin- szkolenie uzupełniające (7 godz.) 04-11-2020 200,00zł
BHP na stanowiskach robotniczych 14-11-2020 110,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą (40 godz.) 16-11-2020 1.500,00zł
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 16-11-2020 780,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych (30 godzin) 16-11-2020 780,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 16-11-2020 840,00zł
BHP na stanowiskach robotniczych 17-11-2020 120,00zł
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - samokształcenie kierowane - kurs okresowy (8 godz.) 18-11-2020 180,00zł
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 18-11-2020 180,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych- samokształcenie kierowane - kurs okresowy (8 godz.) 18-11-2020 180,00zł
Szczepienia ochronne dla lekarzy (16 godzin) 21-11-2020 600,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (35 godz.) 23-11-2020 1.050,00zł
Eksploatacja urządzeń energetycznych (30 godz.) 23-11-2020 780,00zł
Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (30 godz.) 23-11-2020 780,00zł
Obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe (30 godz.) 23-11-2020 780,00zł
Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp - 10 godz. 27-11-2020 220,00zł
BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby - 32 godz. 02-12-2020 600,00zł
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godz.) 02-12-2020 900,00zł
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie podstawowe (24 godz) 07-12-2020 550,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (24 godziny) 07-12-2020 840,00zł