Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych - kurs okresowy (8 godzin)

Samokształcenie kierowane

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 16-11-2017
Data zakończena 16-11-2017
Cena / os. 150,00zł