Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych - kurs okresowy (8 godzin)

Samokształcenie kierowane

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 06-09-2017
Data zakończena 06-09-2017
Cena / os. 150,00zł