Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 04-03-2019
Data zakończena 07-03-2019
Cena / os. 930,00zł