Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 07-10-2019
Data zakończena 11-10-2019
Cena / os. 1.500,00zł