Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 15-01-2018
Data zakończena 18-01-2018
Cena / os. 800,00zł