Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 24-09-2018
Data zakończena 28-09-2018
Cena / os. 800,00zł