Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 15-04-2019
Data zakończena 17-04-2019
Cena / os. 830,00zł