Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa podestów ruchomych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 03-09-2018
Data zakończena 07-09-2018
Cena / os. 800,00zł