Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa podestów ruchomych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 06-04-2020
Data zakończena 10-04-2020
Cena / os. 840,00zł