Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa podestów ruchomych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 18-02-2019
Data zakończena 22-02-2019
Cena / os. 800,00zł