Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa podestów ruchomych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 20-11-2017
Data zakończena 24-11-2017
Cena / os. 800,00zł