Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (25 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisja UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 20-11-2017
Data zakończena 24-11-2017
Cena / os. 560,00zł