Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godziny)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisja UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 19-02-2018
Data zakończena 22-02-2018
Cena / os. 560,00zł