Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja żurawi (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisja UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 18-02-2019
Data zakończena 22-02-2019
Cena / os. 1.000,00zł