Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja żurawi (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisja UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 21-10-2019
Data zakończena 25-10-2019
Cena / os. 1.030,00zł