Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja żurawi (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisja UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 16-03-2020
Data zakończena 20-03-2020
Cena / os. 1.050,00zł