Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin)

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się naprawą i konserwacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia /zarz. obowiązuje od 18 sierpnia br./Koszt kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 19-11-2018
Data zakończena 23-11-2018
Cena / os. 1.000,00zł