Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisja UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 03-12-2018
Data zakończena 07-12-2018
Cena / os. 1.000,00zł