Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisja UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 05-02-2018
Data zakończena 09-02-2018
Cena / os. 1.000,00zł