Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (40 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisja UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 04-12-2017
Data zakończena 08-12-2017
Cena / os. 1.000,00zł