Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 18-03-2019
Data zakończena 22-03-2019
Cena / os. 1.030,00zł