Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 05-03-2018
Data zakończena 09-03-2018
Cena / os. 1.000,00zł