Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 19-11-2018
Data zakończena 23-11-2018
Cena / os. 1.000,00zł