Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 04-12-2017
Data zakończena 08-12-2017
Cena / os. 1.000,00zł