Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin przed Komisją UDT

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 12-11-2019
Data zakończena 15-11-2019
Cena / os. 1.030,00zł