Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin)

Cena kursu obejmuje egzamin UDT na uprawnienia do obsługi. Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczną naukę jazdy i wymianę butli gazowej w wózkach jezdniowych.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 10-09-2018
Data zakończena 14-09-2018
Cena / os. 800,00zł