Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Hakowy - sygnalista (8 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 22-02-2019
Data zakończena 22-02-2019
Cena / os. 200,00zł