Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Hakowy - sygnalista (8 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 23-02-2018
Data zakończena 23-02-2018
Cena / os. 200,00zł