Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Hakowy - sygnalista (8 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 08-12-2017
Data zakończena 08-12-2017
Cena / os. 200,00zł