Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Hakowy - sygnalista (8 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 26-09-2019
Data zakończena 26-09-2019
Cena / os. 230,00zł