Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Hakowy - sygnalista (8 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 07-12-2018
Data zakończena 07-12-2018
Cena / os. 200,00zł