Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Hakowy - sygnalista (8 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 25-03-2020
Data zakończena 25-03-2020
Cena / os. 240,00zł