Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Hakowy - sygnalista (8 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 22-03-2019
Data zakończena 22-03-2019
Cena / os. 230,00zł