Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Społeczny inspektor pracy (30 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 21-11-2018
Data zakończena 23-11-2018
Cena / os. 500,00zł