Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Społeczny inspektor pracy (30 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 15-11-2017
Data zakończena 17-11-2017
Cena / os. 500,00zł