Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 09-02-2021
Data zakończena 09-02-2021
Cena / os. 120,00zł