Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja żurawi i podestów ruchomych (35 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 08-02-2021
Data zakończena 12-02-2021
Cena / os. 1.200,00zł