Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (35 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 22-02-2021
Data zakończena 26-02-2021
Cena / os. 1.200,00zł