Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa podestów ruchomych (24 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 03-02-2021
Data zakończena 05-02-2021
Cena / os. 860,00zł