Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Organizacja ochrony p.poż. w zakładzie pracy (8 godzin)

Kurs przeznaczony jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie ochrony p.poż. i ewakuacji pracowników w razie pożaru zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy z dn. 21.11.2008 r.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 05-03-2020
Data zakończena 05-03-2020
Cena / os. 180,00zł