Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi stacjonarnych, samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (24 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 01-02-2021
Data zakończena 03-02-2021
Cena / os. 860,00zł