Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 10-02-2021
Data zakończena 16-02-2021
Cena / os. 900,00zł