Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 09-12-2020
Data zakończena 09-12-2020
Rejestracja do dnia 08-12-2020
Cena / os. 120,00zł