Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (24 godziny)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 07-12-2020
Data zakończena 09-12-2020
Cena / os. 840,00zł