Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja żurawi

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 26-10-2020
Data zakończena 29-10-2020
Cena / os. 1.200,00zł