Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 03-11-2020
Data zakończena 03-11-2020
Rejestracja do dnia 15-10-2020
Cena / os. 120,00zł