Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (32 godziny)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 06-12-2017
Data zakończena 08-12-2017
Cena / os. 500,00zł