Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp (64 godziny)

Kurs przeznaczony wyłacznie dla pracodawców, którzy dodatkowo mogą wykonywać zadania słuzby bhp.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 21-02-2018
Data zakończena 27-02-2018
Cena / os. 800,00zł