Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą (40 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 16-11-2020
Data zakończena 20-11-2020
Cena / os. 1.500,00zł