Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja wózków jezdniowych (35 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 19-10-2020
Data zakończena 23-10-2020
Cena / os. 1.050,00zł