Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja dźwigników samochodowych (35 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 23-11-2020
Data zakończena 27-11-2020
Cena / os. 1.050,00zł