Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godz.)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 02-12-2020
Data zakończena 09-12-2020
Cena / os. 900,00zł