Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby - 32 godz.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 02-12-2020
Data zakończena 04-12-2020
Cena / os. 600,00zł