Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi wieżowych (40 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 13-07-2020
Data zakończena 17-07-2020
Cena / os. 1.500,00zł