Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 26-05-2020
Data zakończena 26-05-2020
Cena / os. 100,00zł