Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych- samokształcenie kierowane - kurs okresowy 8 godz.

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 27-05-2020
Data zakończena 27-05-2020
Cena / os. 150,00zł