Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa żurawi wieżowych (40 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 23-03-2020
Data zakończena 27-03-2020
Cena / os. 1.500,00zł