Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 20-04-2020
Data zakończena 24-04-2020
Cena / os. 1.050,00zł