Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp (10 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 17-10-2019
Data zakończena 17-10-2019
Cena / os. 150,00zł