Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp (10 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 16-04-2020
Data zakończena 16-04-2020
Cena / os. 150,00zł